Ponuka

Vo svojej ponuke zahŕňa hliníkové okenné série, fasádne série a série na tvorbu interiérov. Prvkami svojho sortimentu tak poskytujeme konštrukcie určené do stavebných otvorov, na opláštenie budov, priestorové exteriérové konštrukcie (zimné záhrady) alebo pre predelové konštrukcie interiérov.

Základom je nosná rámová konštrukcia prvku alebo sústavy, z profilov na báze zliatin hliníka (Al), konštruovaných s dômyselne prerušovaným tepelným mostom, ktorý eliminuje vysokú vodivosť hliníka. Hliník je výborne opracovateľný, technológia výroby profilov dovoľuje vytvárať i veľmi zložité tvary.

Hliníkový profil je možné povrchovo upravovať procesom anodickej oxidácie alebo technológiou práškového nanášania farieb. Tieto technológie povrchových úprav môžu vzhľadovo zdôrazniť materiálovú podstatu hliníka, alebo naopak, použitím rozmanitých odtieňov ho zladiť s ostatnými použitými materiálmi.

Samotný hliník i povrchová úprava zaručujú dlhú životnosť hliníkových konštrukcií bez potreby akejkoľvek údržby a tiež ekologicky priaznivé vlastnosti po celú dobu ich životnosti. Integrovanou súčasťou týchto nosných systémov je prerušený tepelný most. Jeho hlavnou úlohou je tepelne kvalitne oddeliť exteriérovú a interiérovú časť profilu, zabezpečiť jeho statické prepojenie. Užívateľ takto vníma len žiaduci efekt – pocit tepla v interiéri, napriek vonkajším mrazom a použitím hliníka.

Súčasný trh ponúka nielen rôzne hliníkové systémy určené na výrobu prvkov i sústav pre obalové konštrukcie budov, plne rešpektujúce náročné architektonické aj užívateľské požiadavky.

Týmto systémom možno realizovať všetky Vaše predstavy …

Priveľkým prestupom tepla cez zasklené plochy bránia špeciálne sklenené systémy – izolačné dvojsklá, plnené zmesou vhodných plynov (napr. Argón) z vnútra opatrené tenkou vrstvou ušľachtilého kovu, s funkciou filtrov pre krátkovlnné (solárne) alebo dlhovlnné (tepelné) žiarenie. Špeciálne dvojsklá sú nevyhnutné kvôli zabezpečeniu tepelnej pohody, bez rizika povrchovej kondenzácie, najmä v prostredí so zvýšenou vlhkosťou. Použitím izolačného dvojskla sa zmenšujú straty tepla a výrazne sa znižuje spotreba energie potrebnej na kúrenie.